cansar-se com un burro (o com un ase, o com un ruc) / cansar-se com a burros (o com a ases, o com a rucs)

Cansar-se molt.

En la narració curta La idea de l’emigrant, d’Enric Valor, podem llegir:

A posta es cansava com un ase en el treball de cada dia per atordir-se i no pensar ni sentir massa.