cames com a troncs de palmera

S’usa per a expressar que algú té les cames molt grosses.

En la novel·la Els embolics dels Hoover, de Joaquim Biendicho, podem llegir:

–Té unes cames que semblen troncs de palmera. Això els agrada, a les ties que fumen. Cames com a troncs de palmera.