cames com a corbelles

S’usa per a expressar que algú té les cames tortes.

Anomenem corbella a una aïna agrícola consistent en una fulla corba de ferro acerat, dentada en la part còncava, de manera que un dels extrems acaba en punxa i l’altre té un mànec de fusta. El mànec i la fulla tallant es troben en plans diferents perquè la corbella té una mena d’escaló en angle recte en la part oposada a la punta. Gràcies a això es pot fer anar la fulla de la corbella arran de terra per a segar l’herba mentres que la mà del segador es mou en un pla superior sense tocar el sòl de terra. La falç és igual que la corbella, però no té l’escaló en angle recte i, per tant, el mànec i la fulla estan en el mateix pla.