callat com una tomba / callats com a tombes

Completament callat.