callat com un peix / callats com a peixos

Completament callat.