callar com un peix / callar com a peixos / callar com els peixos

Romandre callat, mut, sense dir res en absolut.