callar com un novici / callar com a novicis

Romandre callat, mut, sense dir res en absolut.         

NOTA: El modisme comparatiu callar com a novicis l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada novici del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1068).