calent com una brasa / calents com a brases

Es diu d’alguna cosa està molt calenta i ens fa l’efecte que crema.

En la novel·la Júlia d’Isabel-Clara Simó llegim:

El front el tenia com una brasa encesa. La dida va aixecar les parpelles abatudes de l’infant i va veure que havia perdut els ulls i només hi havia una blancor total.

Evidentment, «el front el tenia com una brasa encesa» equival a «el front el tenia calent com una brasa encesa».