calent com un gafarró / calents com a gafarrons

Molt excitat sexualment.

Els gafarrons entren molt prompte en zel i, per tant, s’aparellen i crien abans que ho fan la majoria dels altres ocells.

NOTA: Done les gràcies a Josep Oltra i Benavent per la seua ajuda.