calent com un forn / calents com a forns

Es diu d’alguna cosa o d’algun lloc que està molt calent.

En l’obra teatral Faust de l’autor mallorquí Llorenç Villalonga podem llegir:

Afica el cap davall la flassada i es troba en els boulevards, calents com a forns, plens de turistes escambuixades i amb calçons.

NOTA: Aficar és una variant formal del verb ficar, usada en els parlars de les illes Balears.