calent com un all

Molt enfadat, molt enrabiat.

Fa referència a les propietats termoestèsiques de l’all.

 NOTA: Aquesta comparança l’arreplega Joaquim Martí Mestre en el Diccionari històric del valencià col·loquial (segles XVII, XVIII i XIX): «”estàs calent com un all” (Raspós de Rusafa, 3)».