calent com el foc (o com un foc)

1) Es diu d’alguna cosa o d’algun lloc que està molt calent.

2) Es diu d’algú que està molt excitat sexualment.

En la novel·la eròtica Dies de verema, de Joan Olivares, podem llegir:

La vaig amanollar amb una mà i la vaig notar més que erta, tibant, i calenta com el foc.