cabells com a fils d’or

Cabells rossos.

En Rondalla de Rondalles, de Lluís Galiana, podem llegir:

Cabells com a fils dor, ulls inquietadors, boqueta de sigró, cos dagulla, manetes de plata, y peus de perdiueta. Era com unes lleteroles, tenia un gra de cara molt garrit, y en lo parlar pareixia una mel cuita.