bufat com una cabra / bufats com a cabres

Completament embriac.

L’escriptor Ferran Torrent usa el modisme comparatiu bufats com a cabres en Tocant València, obra en la qual l’autor ens mostra la visió que ell té de València i dels valencians.