bufar més que el mestral

1) En sentit real i referit a un vent: bufar molt fort.

2) En sentit figurat i referit a una persona: mostrar enuig, ràbia, molèstia.

3) En sentit figurat i referit a una persona: fer ostentació de riquesa, de poder, de títols, de propietats, etc., fins i tot exagerant o falsejant la realitat. Gloriejar-se de les pròpies qualitats o dels propis mèrits. Vanar-se, blasonar, fer ufana.