bufar com un bou / bufar com a bous

1) En sentit real: fer eixir aire amb força tenint els llavis closos.

2) En sentit figurat: mostrar enuig, ràbia, molèstia.

En la novel·la juvenil El rostre de la innocecència, de Julián Arribas, trobem:

Josep va bufar com un bou. Mercé estava disposada a portar el pla endavant i, si no volia perdre-la, hauria d’acompanyar-la a l’arc de Cabanes.