brut com una barra de galliner

Molt brut, tant en sentit real com en sentit figurat.