brut com un gitano / bruts com a gitanos

Molt brut, tant en sentit real com en sentit figurat.

En la novel·la Sense la terra promesa, d’Enric Valor, podem llegir:

Vora els homes, s’agitaven en vivíssim rebull les seues dones i una xarpellera de zagalons, tots mal vestits i bruts com a gitanos, carrejant llenya grossa i branqueta i encenall i càrregues de pedres i terrossos, a tres esplanades on es bastien ràpidament les tres noves carboneres.