brut com un gat de carrer

Molt brut, tant en sentit real com en sentit figurat.