brut com un estable

Molt brut, tant en sentit real com en sentit figurat.

En Borja Papa de Joan Francesc Mira llegim:

El rei Carles s’instal·là al palau de Sant Marc i allà va rebre amb displicència la visita submisa de la major part dels cardenals, els canons quedaren a la porta i als terrats apuntant en direcció al Vaticà, i en pocs dies el palau dels venecians era brut com un estable de caserna, el terra de les sales cobert de palla humida i els frescos i els marbres ennegrits de sutja i de regalims de cera, […]