brut com un drap de cuina

Molt brut, tant en sentit real com en sentit figurat.