brut com el forat d’una pica (o d’una pila) d’escurar

Molt brut, tant en sentit real com en sentit figurat.