brut com el cul d’un perol (o d’una paella)

Molt brut, tant en sentit real com en sentit figurat.