briós com un cavall

Es diu de qui és molt animós i fa les coses amb molta gana i amb molta energia