bramar com un vedell / bramar com a vedells

1) En sentit figurat i referit a un ésser humà o a un animal: cridar molt fort a causa d’estar molt furiós, de patir un dolor molt fort o per qualsevol altra causa.

2) En sentit figurat i referit a un ésser humà: cridar molt, de manera exagerada.

3) En sentit figurat i referit a un xiquet: plorar desesperadament. Cridar molt fort i d’una manera desesperada.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arrepleguen Joaquim Martí Mestre en el Diccionari de Josep Bernat i Baldoví (1809-1864) en el seu context històric i el DNV de l’AVL.