bramar com un boig / bramar com a bojos

1) En sentit figurat i referit a un ésser humà o a un animal: cridar molt fort a causa d’estar molt furiós, de patir un dolor molt fort o per qualsevol altra causa.

2) En sentit figurat i referit a un ésser humà: cridar molt, de manera exagerada.

3) En sentit figurat i referit a un xiquet: plorar desesperadament. Cridar molt fort i d’una manera desesperada.

En la novel·la Camí sense retorn, de Joan Pla, llegim:

–Vés-te’n, que no em convenceràs –va bramar com un boig–.

En la novel·la juvenil Sònia i els maquis, de Joaquina Barba, podem llegir:

Arrossegant-se com van poder arribaren a l’orifici que feia d’entrada de la cova i començaren a bramar com a bojos.