botxaca com un sac / botxaques com a sacs

Es diu de les botxaques que són exageradament grans.

Exemple: «L’abrigot eixe que t’has comprat té unes botxaques com a sacs