botar com un tigre / botar com a tigres

En sentit figurat: reaccionar molt ràpidament a un estímul determinat i fer o dir amb fermesa i amb decisió allò que considerem que s’ha de fer o s’ha de dir en aquell moment.

En la novel·la Temps de batuda, d’Enric Valor, trobem:

No hi havia compassió: algunes dones es van acostar a don Joan, que encara es bellugava, i intentaren trepitjar-lo. Don Albert va botar com un tigre: “No sigueu pitjor que ells!”, cridà. “¡Respecteu-lo, que ell ja ha pagat les seues culpes i nosaltres encara no!”.