botar com un moll / botar com a molls

1) En sentit figurat: saltar ràpidament quan es té un ensurt.

2) En sentit figurat: reaccionar molt ràpidament a un estímul determinat i fer o dir amb fermesa i amb decisió allò que considerem que s’ha de fer o s’ha de dir en aquell moment.

En la novel·la El crim, de Vicent Ortega, podem llegir:

El tro que esclatà immediatament s’escoltà amb un brogit ensordidor. El so del tro féu botar com un moll el gosset, que romania a la vora de la xicona després d’haver-se acostat a ella en sentir la viscor del llamp, i començà a gemegar llastimosament, amb la cua entre les potes […]