botar com un coet / botar com a coets

1) En sentit figurat: saltar ràpidament quan es té un ensurt.

2) En sentit figurat: reaccionar molt ràpidament a un estímul determinat i fer o dir amb fermesa i amb decisió allò que considerem que s’ha de fer o s’ha de dir en aquell moment.

En la novel·la Els treballs d’Hèrcules Llopis, de Teresa Broseta, trobem:

Acabà per deixar-se caure en l’únic banc sencer que quedava al tristíssim parc d’un carrer que no freqüentava, i estigué a punt de botar com un coet en sentir una veu desconeguda a la seua esquena:
–Tu també estàs fotut?

NOTA: El Diccionari de la Vall d’Albaida i el DNV de l’AVL arrepleguen la locució comparativa d’igualtat com un coet que definixen així: el DIVA, ‘veloç; cosa que va molt de pressa’ i el DNV, ‘molt ràpidament, a gran velocitat’.