borratxo com un cup / borratxos com a cups

Embriac.

En El diari de guerra d’Olga Ros, d’Armand Company, podem llegir:

Volia posar-me contenteta bevent un poc, i al final vaig acabar borratxa com un cup.