bord com un gat de pallissa

En sentit figurat, aplicat a persones: innoble, mala persona, que actua de mala fe.