bony com una ceba / bonys com a cebes

Un bony molt gran, d’una grandària considerable.

En la novel·la El somriure de l’esfinx, de Francesc Gisbert, podem llegir:

Van poder veure un xiquet plorant, tot brut de fang i amb un bony al cap com una ceba; una mare que bramava des de l’últim vagó i que es tirava també per salvar el fill; i dues jovenetes corrent per la vora del riu a amagar-se entre les canyes.