bonica com una primavera (o com la primavera)

Referit a una xiqueta o a una dona jove: molt bonica, d’aspecte molt agradable.

En Tradicions religiosas de Catalunya, d’Agna de Valldaura, podem llegir:

Lo rey tenia una filla jove y bonica com una primavera, ab la qual mòlts cavallers y prínceps havian pretés mullerarse.