boca com una morena / boques com a morenes

1) En sentit real: una boca gran, amb dents fortes i amb musculatura potent.

2) En sentit figurat: s’aplica a qui sempre diu coses amables i afalagadores, que sempre queda bé amb tothom i a cadascú li diu allò que vol sentir, però que en realitat és una persona falsa i traïdora que només va a la seua i que no dubta en fer a altres persones tot el mal que calga per tal d’aconseguir allò que li interessa.

Les morenes tenen una boca gran, amb unes dents agudes i tallants. Té una mossegada molt forta. Sembla que seria més lògic si, en lloc de dir una boca com una morena, diguérem una boca com la d’una morena.

NOTA: El modisme comparatiu tindre una boca com una morena equival a la locució tindre boca de morena.