bo com la tonya

1) Molt bo, en sentit real. Es diu, sobretot, dels aliments.

2) En sentit figurat, significa molt bona persona, molt bondadosa.

3) En sentit figurat, significa que una persona és molt atractiva des del punt de vista sexual.