blanet com una figa madura

En sentit real: molt bla, molt tou, molt moll.