blanet com un cervellet

En sentit real: molt bla, molt tou, molt moll.

Aquest modisme comparatiu és d’ús habitual en el parlar d’Alcoi.