blanc com un sant de marbre

1) Referit a qualsevol cosa: que és molt blanca.

2) Referit a una persona: que té la pell molt blanca.

En el conte Ombres, de Víctor Català, llegim:

Però la Maleneta s’havia quedat recolzada en el bastiment de la porta, blanca i quieta com un sant de marbre.

NOTA: El conte Ombres, de Víctor Català, forma part del recull de contes titulat Drames rurals.