blanc com el cotó en pèl

S’usa per a expressar la idea que una cosa és molt blanca.

El cotó en pèl és la borra de cotó que es ven en el comerç –sobretot en les farmàcies–, que està neta, desengreixada, blanquejada, cardada i esterilitzada i que es destina a diversos usos, especialment el sanitari.