beure més que una mula

Beure molt.

S’usa, indistintament per a dir que algú beu molta aigua com per a expressar que algú beu begudes alcohòliques en gran quantitat, de manera immoderada.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada mula, diu:

Beure més que una mula: beure molta d’aigua.

Malgrat que el Diccionari català-valencià-balear ens diu que aquest modisme comparatiu fa només referència al fet de beure grans quantitats d’aigua, jo done fe que l’he sentit en diverses ocasions aplicat a persones que beuen grans quantitats de begudes alcohòliques.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arrepleguen Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu i el Diccionari de la Vall d’Albaida que el definix com a ‘beure molta aigua’.