beure més que un guaret (o que el guaret)

Beure molt. S’usa, fonamentalment, per a expressar que algú beu begudes alcohòliques en gran quantitat, de manera immoderada.

En la narració curta El Nadal d’un remendó, dins De la meua garbera, de Josep Pascual Tirado, podem llegir:

Era capàs de gastar l’hacienda de Doñana, beure més que un guaret, i, en el dormir, fer-li plomes a l’algep.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada beure, diu:

Beure com un clot d’arena (Mall.), o beure més que un guaret (Men.), o beure com una esponja (Mall.), o com un xot (Mall.), o com un suís (Mall.), o beure a la clotella (Mall.): beure excessivament.

NOTA: Francisco Castañer Boronat, en el recull d’expressions alcoianes Bon pilot, bon farinot, arreplega beure més que el guaret.