beure més que un cuiro

Beure molt. S’usa, fonamentalment, per a expressar que algú beu begudes alcohòliques en gran quantitat, de manera immoderada.

NOTA: Vicent Bataller Grau arreplega aquest modisme comparatiu en el seu llibre El parlar del «tinguem». El valencià de Xàtiva i la seua àrea d’influència i ens informa que l’ha sentit a Moixent.