beure com un xarnego / beure com a xarnegos

Beure molt. S’usa, fonamentalment, per a expressar que algú beu begudes alcohòliques en gran quantitat, de manera immoderada.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega el Diccionari de la Vall d’Albaida i diu que s’usa a Agullent.