beure com un descosit / beure com a descosits

Beure molt. S’usa, fonamentalment, per a expressar que algú beu begudes alcohòliques en gran quantitat, de manera immoderada.

En la novel·la Les ratlles de la vida, de Raquel Ricart, trobem:

Aquesta vanaglòria li havia fet mal, i de resultes d’això, aquella nit havia begut com un descosit, perquè tot plegat li havia fet recordar Clorinda i tot el que això significava, i ell no volia ser de la classe d’homes que falten el respecte a les dones.

NOTA: En la tercera accepció de l’entrada descosit del DNV trobem: “pels descosits (o com un descositloc. adv. Excessivament. Parlar pels descosits”.