beure com un cuiro / beure com a cuiros

Beure molt. S’usa, fonamentalment, per a expressar que algú beu begudes alcohòliques en gran quantitat, de manera immoderada.

En la novel·la Heretaràs la terra, de Toni Cucarella, podem llegir:

Jaume Alborch i Cento Morell es deixaren cabdellar per uns de la colla per fer una mica de gresca i agafar un gran pet a la salut de totes les putes futimanyes de la marjal que els havien crivellat la pell: hi dugueren vi i cassalla i cacaus i tramussos i aquella nit begueren com a cuiros i cantaren fins a destrossar-se la gola: A ta mare l’he vista en el barranc de l’Assut, amb les cames obertes amostrant la palput…, i Cento Morell feia requerrec-rec-rec-requerrec i cantava més emocionat que ningú mentre es trabucava al cos ara vi, ara cassalla, i tots els hòmens, casats i no, s’explicaven que estaven ardits de ganes de concloure la llarga abstinència i s’enardien només de pensar que estaven a prop de tornar a compartir llit amb una dona.