batre’s com un lleó / batre’s com a lleons

Lluitar bravament, amb valentia.

NOTA 1: Joaquim Martí Mestre arreplega aquest modisme comparatiu en el Diccionari de Josep Bernat i Baldoví (1809-1864) en el seu context històric (pàg. 438). Escriu: «[…] el va fer servir Josep Robrenyo, que estigué alguns anys a Reus: “els minyons s’ho creien. / Allò els donava valor / i (…) / se batien com a lleons” (2004: II, 127); […]»

NOTA 2: Aquest modisme comparatiu s’usa també en altres llengües i així, en castellà es diu batirse como un león, en occità se batre coma un leon i en francés se battre comme un lion.