barallar-se com a gossos

Barallar-se acarnissadament.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu.