barallar-se com a gats

Barallar-se acarnissadament.

En Homes i coses de la Barcelona d’abans, de Jaume Passarell, podem llegir:

Després de l’estrena es barallaren com a gats. L’endemà, però, ja tornaven a ésser amics.