banyat com una sopa

Molt banyat, completament banyat.

En el Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura popular de Catalunya, d’Antoni Griera, trobem:

Banyat com una sopa”: moll per haver rebut un ruixat (Tortosa, Cabanes).

Com veiem, mossén Griera diu que el modisme comparatiu banyat com una sopa es diu a Tortosa i a Cabanes. Jo l’he sentit a València i a Alcoi. Molt probablement és d’ús general.

És equivalent a fet una sopa, expressió d’ús correntíssim.